Selecteer een pagina

NEN 3140 Keuring voor Elektrische Installaties

Zorg voor een veilige werkomgeving en bedrijfsvoering met de NEN 3140 keuring, dé standaard in Nederland voor het veilig werken met elektrische apparaten. Deze keuring voldoet aan de eisen van de overheid (Arbowet) en verzekeraars, en helpt u incidenten te voorkomen en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat is een NEN 3140 Keuring?

Een NEN 3140 keuring is een periodieke inspectie van uw bestaande elektrische installaties. Onze vakbekwame specialisten controleren uw installaties grondig, zodat u altijd verzekerd bent van een veilige werkomgeving. Deze keuring voorkomt onverwachte incidenten en helpt uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen

Voordelen van een NEN 3140 Keuring

– **Voorkomt incidenten**: Vermindert het risico op brand, letselongevallen en productie-uitval.
– **Minimaliseert bedrijfsuitval**: Voorkomt omzetderving en productieschade door tijdige detectie van potentiële problemen.
– **Voldoet aan wettelijke eisen**: Garandeert dat u voldoet aan de zorgplicht voor werknemers en derden.

Met regelmatige NEN 3140 keuringen verkleint u de kans op incidenten en kunt u aantonen dat u alle nodige maatregelen hebt genomen om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Wat omvat onze NEN 3140 Keuring?

Onze NEN 3140 keuring inspecteert uw elektrische installaties op diverse aspecten. Na afloop ontvangt u een gedetailleerd rapport met bevindingen en aanbevelingen voor eventuele verbeteringen. Onze inspecteurs zijn hoog opgeleid en beschikken over uitgebreide ervaring, waardoor u verzekerd bent van een objectieve en betrouwbare inspectie.

Inspectie van Arbeidsmiddelen

Wij inspecteren niet alleen vaste installaties, maar ook elektrische apparaten, verplaatsbare machines en klimmateriaal. Alle inspectiegegevens worden vastgelegd in onze online omgeving “Mijn Inspexx,” zodat u altijd direct inzicht heeft in de status van uw middelen.

Waarom kiezen voor onze NEN 3140 Keuring?

– **Ervaring en expertise**: Onze inspecteurs zijn deskundig en ervaren.
– **Onafhankelijke beoordelingen**: Wij bieden objectieve en betrouwbare inspecties.
– **Uitgebreide rapportage**: U ontvangt een gedetailleerd rapport met bevindingen en verbeteringsvoorstellen.

Is een NEN 3140 Keuring verplicht?

Hoewel de NEN 3140 keuring niet wettelijk verplicht is, biedt de norm een praktische invulling van de wettelijke eisen. Werkgevers zijn verplicht een veilige werkplek te bieden, en NEN 3140 helpt u aantonen dat u aan deze zorgplicht voldoet. Bovendien kan een SCIOS Scope 8 inspectie verplicht zijn als dit in uw verzekeringspolis is overeengekomen.

Drie Pijlers van NEN 3140

1. **Instructie & Aanwijzingen**: Werkzaamheden uitgevoerd door opgeleide en bevoegde personen.
2. **Inspectie & Toezicht**: Regelmatige inspecties van installaties, machines en arbeidsmiddelen.
3. **Beleid & Procedures**: Duidelijk beleid voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Neem Vandaag Nog Contact met Ons Op!

Zorg voor een veilige werkomgeving en betrouwbare bedrijfsvoering met onze NEN 3140 keuring. Bel ons nu op +31624816370 of stuur een e-mail naar info@neninspectie.nl om een afspraak te maken. Uw veiligheid is onze prioriteit!